info info weetjes uniform financiële steun

Het is mogelijk om sommige kosten die er zijn tijdens het chirojaar voor een deel terug te vorderen van uw mutualiteit.

De mensen die aangesloten zijn bij de Christelijke Mutualiteit (CM) kunnen van alle activiteiten samen maximum 20 euro terug krijgen.

cm De activiteiten die u in rekening kunt brengen zijn:

U hoeft enkel de gegevens van uw dochter in te vullen op het cm-formulier telkens een activiteit heeft plaatsgevonden.
De leiding van uw dochter zal alle andere gegevens i.v.m. met de activiteit invullen en terug aan u bezorgen.

Meer info kan u vinden op de site van de Christelijke Mutualiteit. (Kies bovenaan op de site uw CM-ziekenfonds)

sparen
cm

Voor de mensen die aangesloten zijn bij de Sociale Mutualiteit (Bond Moyson) geldt er dezelfde regeling (enkel meerdaagse activiteiten) maar kunnen tot 100 euro terugvorderen.

U hoeft enkel het formulier in te vullen en laten ondertekenen door de leiding en u kan genieten van deze steun.

Meer info hierover kan u vinden op de site van de Bond Moyson.